Elektrische auto kent speciale autoverzekering

in BEAUTY, NEWS

ElektrischeAuto1

Een aantal verzekeringsmaatschappijen vinden, dat een reguliere autoverzekering minder geschikt is om een elektrische auto te verzekeren. Dat heeft er toe geleid, dat er nu al meerdere verzekeraars zijn, waar het mogelijk is om een speciale autoverzekering voor de elektrische auto af te sluiten. In de zomer van 2011 is de verzekeraar Delta Lloyd de eerste geweest, die dit specifieke verzekeringsproduct heeft aangeboden. Daarna is de ontwikkeling gevolgd door AON en naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de toekomst meer volgen.

Accu maakt het verschil

Het verzekeren van een reguliere auto of een elektrische auto kent totaal andere aspecten. In het elektrische voertuig bepaalt de accu een deel van de waarde. De accu’s, die momenteel gebruikt worden, zullen in de toekomst minder waard worden door snelle ontwikkelingen op dit gebied. Wordt een elektrische auto na een periode van drie jaar total loss verklaard, dan heeft de eigenaar meer aan een deskundige expertise net als aan een vergoeding van de nieuwwaarde. Als gevolg van de technische ontwikkelingen daalt de dagwaarde namelijk in een aanzienlijk tempo.

Extra dekking in de polis

Er is sprake van een gewone polis voor de elektrische autoverzekering met onder meer een eigen gebrekdekking. Daarmee kan schade aan de aandrijving of motor voor vergoeding in aanmerking komen als deze door een eigen gebrek is veroorzaakt. Een extra dekking is bijvoorbeeld de service indien er sprake is van een onvoldoende opgeladen of lege accu. De premie van dit verzekeringsproduct is nagenoeg gelijk aan die van een verzekering voor een reguliere auto.

Previous post:

Next post: